Korte-termijnschulden zijn vaak niet rentedragend en vallen onder de betalingsafspraken bij leveringen.Kortlopende Schulden De vlottende schulden vormen samen met de langlopende schulden het vreemd vermogen. Vreemd vermogen is onderdeel van de passiva en staat dus aan de credit-zijde op de balans. Korte-termijnschulden zijn vaak niet rentedragend en vallen onder de betalingsafspraken bij leveringen. Vreemd vermogen met een looptijd korter dan 1 jaar. Denk je dat de koers omhoog gaat? doe een koopadvies. Als je denkt dat de koers omlaag gaat doe je een verkoop advies. Over het bedrag dat gebruikt wordt van de kredietfaciliteit bij de bank moet wel rente betaald worden.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu