Kies dan voor de zeer voordelige Eigen Huis Krediet.Post Krediet Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar. Tevens werken wij onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en zijn aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeraars. Het is verplicht tenminste één telefoonnummer in te vullen.

Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij een of meer organisaties die van haar hun leden een bepaalde kwaliteitsnorm eisten. Deze norm geldt zowel voor het advies, de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt. Registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit schriftelijk aan ons doorgeeft. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro. Archiveringscontract tussen de Europese instellingen en het Historisch Archief van de Europese Gemeenschappen te Florence.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu