Jongeren blijken erg creatief te zijn als het er op aan komt.Schulden Onder Jongeren Jongens hebben overigens iets meer te besteden dan meisjes. Om eerlijk te zijn denk ik dat het geen probleem zal zijn om er in december nog 1. Nu is het zo dat ik goddank weinig waarde hecht aan kleding. De Girofoon vermeldt vanmorgen een tussenstand van 12. Oplettende lezers denken nu meer loon, maar toch minder verdienen, hoe kan dat? Dat heeft te maken met werken buiten kantooruren, waarvoor Schuldige extra betaald krijgt. Volgens de winkelorganisaties ronden inmiddels de meeste winkels bij contante betalingen af.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu