Je woont minstens 20 jaar in de woning waarvoor de lening is bedoeld.Sociale Lening De rentevoet van Uw lening is altijd vast voor de hele periode van Uw lening. Hebt u problemen met het openen van onze artikels in PDF-formaat? Raadpleeg dan onze faq. De lening ten laatste terugbetalen als je 75 jaar wordt. Hoe lager het netto belastbaar inkomen, hoe voordeliger de rentevoet. Het maximum van 95 pct wordt tot 90 pct teruggebracht wanneer de terugbetaling van de lening niet volledig gewaarborgd is door een levensverzekering. Het huidige maximum is vastgelegd op 46 250 EUR, voor een gezin met twee kinderen ten laste. Alle leningen van het Vlaams Woningfonds zijn hypothecaire leningen. Als je binnen die bepaalde termijn geen lening kan afsluiten, dan is er ook geen verkoop.

Soms kan je deze lening ook gebruiken om een andere hypothecaire lening af te betalen. En dat is een goede reden om er dringend kennis mee te maken. Het ereloon van de notaris, is afhankelijk van hoe groot de lening is. De aanvrager mag geen andere woning in volle eigendom of in vruchtgebruik bezitten. Het Vlaams Woningfonds bezorgt het leningsbedrag nooit rechtstreeks aan ontleners.

De woning dient gedurende gans de duur van de lening door de aanvrager en zijn gezin bewoond te worden. Het aanslagbiljet van de belastingen om het inkomen te bewijzen. Als je een contract hebt getekend maar je krijgt geen lening vast, kan de koop niet doorgaan.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu