Je kan daarvoor bij de Sociale Dienst een aanvraag indienen.Kwijtschelding Lening Aan Kind Dus je ouders krijgen kinderbijslag voor jou en jij voor je kindje. Als je niet verzekerd bent moet je zelf voor alle kosten opdraaien. Je kan daarvoor bij de Sociale Dienst een aanvraag indienen. En er is vaak geen goed sociaal vangnet voor iemand die valt. Totdat je 18 jaar wordt hebben je ouders recht op kinderbijslag. Ook voor informatie over de precieze bedragen die voor dit jaar gelden, kun je terecht bij de IBG. Als je voltijd studeert kom je in aanmerking voor een basisbeurs. Je kunt je naast het basispakket ook aanvullend verzekeren.

WriteHeader "Een sportvereniging voor mijn kind kan ik niet betalen. Gebruik kan worden gemaakt van de jaarlijkse vrijstellingen voor schenkingsrecht. Alleen in de 1e 12 maanden is de aanvullende beurs een gift. Wij adviseren u deze aspecten altijd goed met uw belastingadviseur af te stemmen. Dat betekent dat de beurs eerst als lening wordt uitbetaald. Anders kan het voorkomen dat je zelf de ziekenhuiskosten moet betalen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. De overheid doet dit doormiddel van de kinderbijslag. Er wordt eerst gekeken je ouders je niet kunnen onderhouden.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu