Je bent de controle over je geld kwijtgeraakt aan de schuldeisers.Voorbeeldbrieven Schuldeisers Ik heb vier schuldeisers, postbank, postcard, comfordcard, visa. Ik heb geen achterstanden van huur, gas, water en licht. Sommige bedrijven betalen standaard pas na een herinnering. Je zult een goed sociaal netwerk en positieve ervaringen nodig hebben waarop je kunt terugvallen. Ze willen allemaal een mobieltje; anders tellen ze niet mee.

Een massieve economische recessie of depressie lijkt onvermijdelijk, waarbij de huidige schuldencyclus zal worden omgekeerd. De eerste tien jaar na een eerdere sanering of een faillissement zal een nieuwe aanvraag tot wettelijke schuldsanering niet gemakkelijk worden toegestaan door de rechter. Individualiteit is helemaal centraal komen te staan. Geld lenen om te investeren in je eigen bedrijf kan een goede zaak zijn. Als kleine kinderen in het geding zijn, wordt dat meestal verleend. Neen, dat kan natuurlijk niet! Je bent verplicht ze te betalen wat hun toekomt.

Amerika is zo groot dat de hebzucht en de afgunst van de Europeanen erdoor kan worden opgeslorpt. We kunnen toch niet blijven doorgaan met onze economie baseren op geleend geld. Hij ging gebukt onder een zware schuldenlast van 200. Het kapitalisme heet zijn oorsprong te vinden in een calvinistische levensstijl van sparen en investeren. Maar hoe moest dat dan met die tweehonderd euro aan de postbank en aan Wehkamp. Je krijgt eerst een aanmaning van je schuldeiser om je rekening te betalen. Schaarste bestaat uit een wanverhouding tussen doel en middelen. Zo'n verdeling, gekoppeld aan hebzucht leidt automatisch tot een toestand van schaarste. Dat leidt tot afname van de individuele deugden, zoals moed, ijver, inventiviteit, verstandigheid en volharding, zelfdiscipline, spaarzaamheid, bescheidenheid en gematigdheid.

Dan steeds maar weer schuiven met geld om op tijd aan al jouw verplichtingen te voldoen. Macht is het vermogen om schaarste te scheppen of te handhaven. Als het goed is, heb je in je algemene voorwaarden de betalingstermijn vastgelegd.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu