Ja die gaan we maar verkopen, zei de aspirant bewindvoerder.Bewindvoerder Wanneer er voldoende geld is voor een uitkering aan de schuldeisers, maakt de bewindvoerder een uitdelingslijst. Kom je hier steeds terecht? Misschien is er iets mis met je cookies. Op deze rekening staan ook de opbrengsten van de goederen die de bewindvoerder heeft verkocht. Ook krijgen we geen rapportages over hoe de zaken ervoor staan. Nadat het saneringsplan is vastgesteld, gaat de bewindvoerder de boedel verkopen zoals in het saneringsplan is bepaald. Een dergelijke nihilstelling wordt daarom ook als zeer onrechtvaardig beschouwd. De Belgische faillissementswet bevat, onder artikel 8, een vrij drastische mogelijkheid tot het aanstellen van een voorlopig bewindvoerder in een onderneming. Na de uitspraak van de rechter vindt zo snel mogelijk een gesprek plaats tussen de schuldenaar en de bewindvoerder.

De aangestelde bewindvoerder moet de onderneming overnemen en meteen het faillissement uitlokken als het nodig is. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop van toepassing. Alle verdiensten boven de beslagvrije voet plus vrijgelaten bedrag moeten naar de bewindvoerder worden overgemaakt. Als er binnen de vier maanden geen faillissement wordt uitgesproken, vervalt het voorlopig bewind.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu