Inmiddels heeft het aantal faillissementen het laagste niveau bereikt in bijna vierenhalf jaar.Faillissementen Inmiddels heeft het aantal faillissementen het laagste niveau bereikt in bijna vierenhalf jaar. Tenzij het komt tot homologatie van een akkoord, betekent het einde van het faillissement tevens het einde van de failliete rechtspersoon. Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Het artikel dat u opvraagt kan enkel door abonnees of houders van een dagkaart bekeken worden.

De dalende trend in het aantal faillissementen zet door, na een kleine aarzeling in oktober. In Nederland kan een faillietverklaring op drie manieren tot stand komen. Bekijk de meest recente faillissementen, surseances en schuldsaneringen van CuratorenNet. De grootste fracties in de Tweede Kamer willen een strengere controle op de besteding van voorschotten in de thuiszorg. De curator kan van werknemers verlangen dat gedurende de opzegtermijn nog werkzaamheden worden uitgevoerd. Het eventuele restant gaat naar de concurrente "gewone" schuldeisers. Heeft u zelf financiŽle problemen, of betaalt uw klant zijn rekeningen niet, bekijk dan het dossier schulden. Analisten zijn laaiend enthousiast of zien het fonds als eeuwige belofte.

Het eventuele restant gaat naar de bevoorrechte preferente vorderingen, waaronder de aanvraagkosten van het faillissement, rijksbelastingen en premies. Nationaal en Internationaal, dank zij een wereldwijd netwerk van correspondenten. In het faillissement van een natuurlijk persoon gaat het restant naar de gefailleerde zelf.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu