Indien u een achterstand heeft in de betaling van uw lening wordt u op een lijst genoteerd bij de Nationale bank van Belgie.Hebt u besloten te kopen, te bouwen of te renoveren? In de meeste gevallen zult u een lening nodig hebben om uw dromen waar te maken. De service die wij u bieden is totaal kosteloos en elke aanvraag wordt in alle discretie behandeld. Het is zelfs zo dat u een vermindering van het totaal terug te betalen bedrag krijgt wanneer u uw lening volledig vervroegd terugbetaald.

De bijzonder lage rentevoeten van de laatste jaren kunnen ook een voordeel betekenen voor mensen die oudere leningen terugbetalen. Een variabele rentevoet , die periodiek herzienbaar is. Het gebruiken van de diensten van een makelaar bij het afsluit van een hypothecaire lening wordt een voordeel voor verschillende redenen. De verhouding tussen intresten en kapitaal verandert in elke mensualiteit. Tot welke leeftijd kan ik in aanmerking komen voor een lening? De leeftijdsgrens is vastgelegd op 75 jaar. Aanslagvoet die toegepast wordt op het globaal belastbaar inkomen. Dat wil zeggen dat u een lening kunt afsluiten op uw 74e jaar waarvan de looptijd een of meerdere jaren bedraagt. Lening op afbetaling voor alle doeleinden, u hoeft geen factuur voor te leggen. Op het kredietvoorstel moet hun erkenningsnummer zeker vermeld staan.

Geld nodig, autofinanciering, een verbouwing, een lening of een persoonlijk krediet. Belangen, onafhankelijk weekblad voor de actieve belegger. De totale kosten van de lening of het jaarlijkse kostenpercentage zijn dus de beste manier om te vergelijken. Online geld lenen! Terug te betalen zoals u zelf wil. Andere formules bestaan, bij voorbeld de belegginssparen lening met belegging in tak 23, de lening gedekt door een groepsverzekering. Moeten er kosten betaald worden ? Alle kosten zijn inbegrepen in het Jaarlijks kostenpercentage . De gehele looptijd hetzelfde vaste bedrag per maand. Hoge rentevoet voor uw spaargelden en een maximale vrijheid om uw betalingen via Net Banking te beheren. Wij houden u op de hoogte over het verdere verloop van uw leen-aanvraag.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu