Indien u aan de voorwaarden voldoet, vraagt de Kredietbank Noord-West de saldi van de schulden op bij de schuldeisers.Dat hangt ervan af of u de erfenis aanvaardt of niet. Voor ongevraagd rood staan rekent de bank een hoge rente. Het is aan de rechtbank te bepalen hoe ruim deze tekst moet worden opgevat. Huurkoop is een bijzondere vorm van kopen op afbetaling.

Aan het verstrekken van de woonkostentoeslag als bedoeld in artikel 23 wordt de voorwaarde verbonden naar een zodanige woonruimte te verhuizen dat de woonlasten beneden de maximumhuurgrens voor huursubsidie blijven. Als bovenop de beslagvrije voet nog een nominaal bedrag wordt gezet omdat de schuldenaar anders niet rond kan komen. Zorg dat de looptijd van de lening niet langer is dan de levensduur van het artikel dat u wilt aanschaffen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu