Incassobureau

Een incassobureau is een bedrijf dat zich bezig houdt met het innen van onbetaalde vorderingen voor met name bedrijven.

Bedrijven kunnen zich "abonneren" op een incassobureau, waarna dit alle voor te lange tijd onbetaald gebleven vorderingen overneemt. Een incassobureau kan de inning overnemen tegen een vergoeding, via het vestigen van een pandrecht, of de hele vordering kopen door middel van cessie. Voor dit laatste is wel mededeling aan de schuldenaar vereist.

Het incassobureau begint vervolgens met dreigende brieven aan de schuldenaar te zenden. Vaak wordt dan alsnog betaald of een betalingsregeling afgesproken. Als dit geen effect heeft, dan zal alsnog tot dagvaarding moeten worden overgegaan. Het incassobureau schakelt hiertoe een deurwaarder en eventueel een advocaat in. Incassobureaus hebben namelijk geen wettelijke status: iedereen kan een incassobureau beginnen.

Voor een bedrijf of onderneming is een incassobureau een uitkomst: vooral voor een eenmanszaak is het ondoenlijk om zelf achter wanbetalers aan te gaan. Tegen een kleine vergoeding doet het incassobureau dit voor ze.

Veel bedrijven maken echter ook misbruik van de angst van veel burgers voor incassobureaus. Als er een geschil is over bijvoorbeeld de kwaliteit van een geleverd product, en de ontevreden klant wil uit protest niet betalen (hetgeen in sommige gevallen zijn goed recht is), geeft dit bedrijf vaak maar al te graag de vordering uit handen aan een incassobureau. Dit begint vervolgens extra kosten te berekenen en stuurt dreigende brieven. Als de klant vervolgens contact opneemt, weet het incassobureau niet waar het om gaat, het doet immers slechts waar men voor betaald wordt. Het bedrijf beweert dat "alles nu toch uit handen is gegeven".

Een voorbeeld hiervan was een Zweedse multinational die ongevraagd mensen ondergoed toestuurde en hen € 3,95 verzendkosten in rekening bracht, plus een verplichting om om de zoveel tijd een onderbroek van ze te kopen. Wie boos opbelde werd niet te woord gestaan, en wie niet betaalde kreeg al snel een incassobureau achter zich aan, dat de prijs inclusief extra kosten wist op te drijven naar € 69!

De wet is echter zeer duidelijk: het uit handen geven of cederen van de vordering laat de rechten van de koper onverlet.

Een incassobureau is niet hetzelfde als een factormaatschappij. Deze laatste neemt ook vorderingen over via verschillende juridische constructies, maar doet dit hoofdzakelijk in de Business To Business sfeer. Daarnaast zal een factormaatschappij slecht- of oninbare vorderingen weigeren over te nemen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu