In sommige gevallen is een saneringskrediet mogelijk.In sommige gevallen is een saneringskrediet mogelijk. De wet stelt dat de schuldenaar hierbij het voortouw moet nemen. Na afloop van vastgestelde periode beoordeelt de rechtbank of het saneringsplan goed is uitgevoerd. Als een of meer schuldeisers niet akkoord gaan, gaat de schuldregeling niet door. Eventueel kunt u dan een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen WSNP. De schuldeisers kunnen het restant van de vordering echter niet meer innen. Hulpverlening bij het oplossen en voorkomen van schulden. Schuldeisers krijgen na aanvaarding van het akkoord een hogere aflossing. Onder Nieuwsarchief kunt u de zowel de persberichten als de oude nieuwsberichten van de Dienst Werk en Inkomen vinden.

Maar ook voor de schuldenaar is een minnelijk akkoord aantrekkelijker. Dit betekent dat u het restant van de schulden niet meer hoeft terug te betalen. Heeft u nog vragen bel dan telefoonnummer 0318 680 110 of 680 111.

In principe vallen alle bestaande schulden binnen de wettelijke schuldsanering met uitzondering van studieschulden. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u bezwaar maken of in beroep gaan. De exacte duur van de sanering en het aflossingsbedrag staan in het saneringsplan. Op grond van uw inkomsten en lasten wordt berekend hoeveel u per maand moet aflossen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu