In opdracht van de curator, worden een tweetal caravans geveild.Curator Nl Toekenning van dit kavel uitsluitend na goedkeuring van de Rechter Commissaris. Als u uw schulden niet betaalt, kunt u failliet worden verklaard. Het apparaat schakelt zich na een maximale behandelingsduur van 20 minuten vanzelf uit. Dit bootje is te bezichtigen op afspraak met Webveilingen. Die mogelijkheid ontstaat als er voldoende geld is om de schuldeisers een redelijk aanbod te doen.

Als u failliet wordt verklaard heeft dat tot gevolg dat al uw bezittingen en geldvorderingen in beslag worden genomen. Een volgens de Global Scaling Theorie optimale modulatie van de licht-dioden is vast in het apparaat ingebouwd. Het is natuurlijk heel vervelend dat er onduidelijkheid is ontstaan.

De aanbevolen behandelingsduur von 2 tot 10 Minuten word door de gebruiker manueel bewaakt. In de praktijk zal deze functie vaak worden vervuld door een advocaat of een notaris. Daarbij dient hij toe te zien op de belangen van de schuldeisers. Die beleggers wachten nog op ruim 123 miljoen euro, exclusief rente lees Gedupeerde beleggers steunen Van den Berg. Caravans staan opgeslagen bij webveilingen en zijn op afspraak te bezichtigen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu