In feite is de verstrekking van een Wwb-uitkering van tijdelijke aard.Bijstand Uitkering In feite is de verstrekking van een Wwb-uitkering van tijdelijke aard. Soms worden derden ingeschakeld voor het geven van advies, bijvoorbeeld medisch adviseurs. De Wet werk en bijstand gaat uit van algemeen geaccepteerd werk. Een vergoeding voor noodzakelijke kostenvan bestaan die voortvloeien uit bijzondere individuele omstandigheden. Zoals gezegd is de WWB-uitkering bedoeld om tijdelijk in uw levensonderhoud te voorzien.

Jongeren van 21 en 22 jaar kunnen ook een lagere uitkering krijgen, als de sociale dienst vindt dat een volledige uitkering het financieel onaantrekkelijk maakt om te gaan werken. Deze normen zijn afgeleid van het netto minimumloon. In sommige gevallen moet u de bijzondere bijstand, die u in de vorm van een lening heeft gekregen, in maandelijkse termijnen terugbetalen. Om het gebrek aan inkomen op te vangen zijn er de volgende regelingen. In veel gevallen hoeft u de bijzondere bijstand niet terug te betalen. Die plicht om te werken geldt voor iedereen tot 65 jaar. Lees meer over de landelijke bijstandsnorm, gemeentelijke toeslag of verlaging.

De WWB-uitkering is bedoeld om tijdelijk in de noodzakelijke kosten van uw levensonderhoud te voorzien. In een ideale situatie zou iedereen in Skarsterlān in zijn of haar onderhoud kunnen voorzien. Tegenover het recht op een uitkering staan ook plichten. En werk zorgt ervoor dat mensen meedoen in de maatschappij. Rondkomen met een uitkering op minimumniveau is voor veel mensen passen en meten. Ook als de wijzigingen al mondeling bij de afdeling Werk en Inkomen zijn doorgegeven.

Als u aanspraak maakt op de Wwb, dan heeft u de verplichting tot re-integratie. Wijzigingen moeten altijd op het inkomstenbriefje vermeld worden. Met de kosten van levensonderhoud worden de noodzakelijke kosten van het bestaan bedoeld. Elke Nederlander dient zelfstandig in zijn of haar bestaan te kunnen voorzien. Openbaarheid van informatie De informatie is vertrouwelijk. Huur, energie, belastingen enzovoorts moeten op tijd worden betaald.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu