In een aantal andere gevallen heeft u evenmin recht op kwijtschelding.Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen EisenOm voor kwijtschelding in aanmerking te komen moet uw inkomen op minimum niveau zijn, mag uw vermogen niet boven de vermogensgrens uitkomen en mogen uw schulden niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Een aanvrager moet een inkomen hebben op of vlak boven het bijstandsniveau om in aanmerking te komen. Mensen denken vaak dat het geen zin heeft kwijtschelding aan te vragen. Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen. De gemeenteraad bepaalt welke belastingen er in een gemeente worden geheven. Om een pdf-bestand te openen, heeft u Acrobat Reader nodig. De aanvrager ontvangt schriftelijk bericht over het al dan niet toekennen van gedeeltelijke kwijtschelding. De kans op kwijtschelding is daardoor veel groter geworden. De gemeente heeft de bevoegdheid om zelf de exacte regels vast te stellen.

Als u over eigen vermogen beschikt, heeft u geen recht op kwijtschelding. Brandweer controleert horeca met carnavalDe brandweer gaat dit jaar in overleg met de afdeling Breda van Koninklijk Horeca Nederland KHN voorafgaand aan . In een aantal andere gevallen heeft u evenmin recht op kwijtschelding. De grootste inkomstenbron van de gemeenten bestaat uit rijksgelden. Als de betaalcapaciteit nul of minder is, kunt u in beginsel volledige kwijtschelding krijgen, tenzij u vermogen of bezittingen hebt. De uitkeringsgegevens worden gecontroleerd via proefstroken van de Sociale Dienstverlening. Voor hondenbelasting wordt dus géén kwijtschelding verleend. Dan kan het nog zo zijn dat u voor een deel kwijtschelding kunt krijgen.

De gemeenteraad bepaalt ook waarvoor kwijtschelding mogelijk is. Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn. Dit script zorgt voor een juiste weergave van het kruimel pad. Op het inlegvel staat informatie over normbedragen. Voor inwoners van 65 jaar of ouder geldt een afwijkende regeling. Wanneer de gemeente niet binnen acht weken beslist en verzuimt voor het einde van de termijn de aanvrager daarvan op de hoogte te stellen, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank tegen het uitblijven van een beslissing.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu