In dit geval kan met beroep doen op de dienst schuldbemiddeling.In dit geval kan met beroep doen op de dienst schuldbemiddeling. Schuldeisers krijgen een relatief groot deel van hun vorderingen terug. Schuldbemiddeling gaat meestal samen met budgetbeheer soms met budgetbegeleiding. De hulpverlener zal een groot deel van het geldbeheer op zich nemen, en de cliŽnt een beperkt leefgeld voor zijn dagelijkse kosten overdragen. Budgetbeheer gaat nog een stapje verder, de maatschappelijk assistent beheert de inkomsten. De schuldenaar moet er alles voor doen om binnen zijn mogelijkheden een zo groot mogelijk inkomen te verwerven en te behouden gedurende de hele duur van de regeling. Let op! U moet altijd eerst proberen een minnelijk akkoord te sluiten, voor u gebruik kunt maken van de wettelijke schuldsanering.

Van zodra bemiddeling gevraagd wordt in een dossier waar ťťn consumentenkrediet tussen zit achterstallige betalingen op een persoonlijke lening, onbetaalde facturen van aankopen op afbetaling . Tijdens de periode van de sanering zult u een behoorlijke tijd een laag inkomen hebben. Daar staat tegenover dat na afloop van de regeling een nieuwe start mogelijk is. De rechter oordeelt of de cliŽnt zich bevindt in een toestand van overmatige schuldenlast. Soms gebeurt het dat budgetbegeleiding of budgetbeheer geen oplossing bieden, omdat de schulden zich blijven opstapelen. Wij worden automatisch op de hoogte gebracht van deze fout. Aldus moeten zwaar getroffen schuldenaars de mogelijkheid krijgen om vanuit een quasi uitzichtloze situatie een nieuwe start te nemen. De schuldenaar mag uiteraard geen nieuwe schulden meer maken.

Indien dit het geval is, wijst de rechter een schuldbemiddelaar advocaat, deurwaarder, notaris, OCMW, CAW aan die de inkomsten van de cliŽnt beheert. Een voordeel van het akkoord, ook wel minnelijk akkoord, is dat u uw activiteiten kunt voortzetten.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu