In bepaalde situaties is een faillissement onafwendbaar.Veiling Faillissement Verkoop Doorstarts zijn in één tot drie weken te realiseren. Ondernemingen raken om zeer uiteenlopende redenen in de problemen. Ook gaat de orderafwikkeling zo op een duidelijke en betrouwbare manier.

De directeur heeft hem ontvangen. Het bijgevoegde verslag van het faillisement spreekt boekdelen. Boedelvorderingen zijn aanspraken op de failliete boedel waaraan van tevoren, door de rechter bepaald, een besluit op is genomen...

Ook van een failliete onderneming is een goede waardering te maken. Wat ons betreft is de vergunning dus terecht ingetrokken. Door de indiening van een vordering in het kader van de akkoordprocedure wordt de verjaring hiervan gestuit. De rol van de makelaar is in de zaak van de Hoofdstraat bijzonder interessant. Wanneer de curator weigert de te betalen boedelvorderingen te voldoen, kan de crediteur zijn aanspraken langs in rechte geldend maken.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu