In alle andere gevallen blijven de schulden bestaan.Concurrente Schulden De zaak kon ik nog verkopen aan iemand die het wilde voortzetten, maar als je schulden hebt, dan mag dat niet. Een akkoord wordt behandeld in een vergadering van schuldeisers. Als een schuldenaar zijn verplichtingen niet kan nakomen, dan kunnen de schuldenaar en schuldeisers baat hebben bij een akkoord. Iedere schuldeiser krijgt iets, maar sommige meer dan anderen. Ga verder met het inventariseren van uw schulden in het venster met de berekeningen. Het projectbureau is in opdracht van de stuurgroep inmiddels ook begonnen een aantal belangrijke deeltrajecten in kaart te brengen en uit te werken. Bij afwijzing van een akkoord kan de schuldenaar in staat van faillissement worden verklaard.

In mijn geval gaat het om een huurhuis, het huurcontract staat alleen op mijn naam degene zonder schulden. Dit kwam allemaal pas na zijn scheiding weer naar voren en vandaar dat deze problemen zijn ontstaan. Bij beslag is zeker sprake van aflossing van schulden. De winst zal niet wijzigen als gevolg van mutaties aan de creditzijde. In alle andere gevallen blijven de schulden bestaan. Wel plaatsten de diverse fracties enkele kanttekeningen bij elementen uit de wet. Het akkoord kan alleen betrekking hebben op vorderingen waarvoor de surseance geldt, dus op de niet-bevoorrechte of concurrente vorderingen.

Hierop zijn beiden naar een notaris gegaan en hebben zij een verklaring laten opmaken dat hij zich volledig garant stelde voor alle schulden, waar hijzelf dus niets aan kon doen en dus niet door hem zijn ontstaan. Rechtbank negeert en daardoor onbedoeld zijn onderneming kwijtraakt. Als eenmanszaak is hij als natuurlijk persoon aansprakelijk als ware het priveschulden. Na de faillietverklaring gaat de zogenaamde bewaarfase in. Uitgangspunt is dat u probeert al uw schulden helemaal af te lossen. Al met al kan het arrest een pleister bieden op de wonden van de door het faillissement van zijn huurder toch al gedupeerde verhuurder, mits bovenstaande aanbevelingen worden nagevolgd. Tegen het wel of niet verlenen van homologatie staat voor de schuldeiser of de schuldenaar hoger beroep open. Dan maakt u een overzicht van al uw schulden inventarisatie.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu