In Nederland werd het successierecht in 1956 ingevoerd.Successierecht en het verwante schenkingsrecht zijn een belasting die wordt geheven ter zake van erfenissen resp. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Het successierecht enkelvoud zou eerder verstaan worden als het recht op een erfenis of het wettelijke erfrecht. Geadopteerde kinderen worden nog steeds beschouwd als gewone kinderen.

Het is mogelijk dat u na het overlijden van een erflater successierecht moet betalen. Pleegkinderen, oftewel kinderen die om wat voor reden dan ook opgenomen worden in een gezin, gelden voor het erfrecht niet als eigen kinderen en zijn dus geen wettige erfgenamen. In Nederland werd het successierecht in 1956 ingevoerd. In de praktijk komt het erop neer dat de kinderen hun vordering kunnen omzetten in eigendom, als de overgebleven ouder hertrouwt, of als de overgebleven echtgenoot niet de ouder is van de kinderen.

Hoe beter je aan deze criteria voldoet, hoe meer je naar de vrijstelling en de lagere percentages toegroeit. Het hoogste tarief geldt voor een erfenis of schenking van een 'vreemde', d. Zo betaalt een zoon, die erft van zijn vader, minder belasting dan een neef die van zijn oom hetzelfde bedrag erft. Dit wordt geregeld in de Successiewet 1956, waarin tevens het schenkingsrecht wordt geregeld, de belasting ter zake van schenkingen. Voor kinderen van 23 jaar of jonger geldt een ruimere vrijstelling. Hij of zij mag ook de nalatenschap afwikkelen en legaten uitkeren. De mate van verwantschap tussen de schenker of erflater en de begunstigde.

Kies hierboven één van de aanbieders en bekijk de beschrijving van deze opleiding. Deze executeur testamentair mag alles, met name verdelen. Wie daarvan wil afwijken, kan een testament laten opstellen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu