Iedere schuldeiser krijgt iets, maar sommige meer dan anderen.Aanvraag Faillissement Schuldeiser De Faillissementswet bepaalt dat het faillissement ertoe leidt dat reeds gelegde beslagen vervallen. Verder moet Fu Works, van producent San Fu Maltha, nog rekeningen betalen aan verschillende ondernemers in Den Haag, een hoveniersbedrijf en hotels in Delft en Dordrecht. Iedere schuldeiser krijgt iets, maar sommige meer dan anderen. Zo eenvoudig als het hier staat, is het bepaald niet. Het faillissement wordt geacht nooit te hebben bestaan. UruzganLees alles over de missie naar Afghanistan, over de gevaren en de politieke besluitvorming. Zelfs als een faillissement onafwendbaar blijkt, is het goed houden van de vertrouwensrelatie van groot belang voor de herstart. De curator maakt aan het einde van het faillissement een zogenaamde uitdelingslijst op. Vaak kunnen niet alle werknemers worden overgenomen.

Maar ook voor de schuldeisers is deze situatie niet erg rooskleurig. Ook mag de curator alle correspondentie aangaande het bedrijf lezen. Indien het faillissement onterecht is aangevraagd, dan zal de aanvrager van het faillissement door de rechtbank worden veroordeeld om deze kosten te betalen. Na een betalingsregeling konden de vliegtuigen weer stijgen en landen in Eindhoven. De Nederlandse Faillissementswet bepaalt dat de schuldenaar met ingang van de dag van het faillissement het beheer en de beschikking over zijn tot het faillissement behorend vermogen verliest.

Bij beslag is zeker sprake van aflossing van schulden. Speel open kaart met de financier en andere belangrijke crediteuren. Met dit verschil dat u na ongeveer drie jaar schulden vrij bent. Leveranciers willen slechts leveren als eerst de oude schuld is betaald. Meestal doet de schuldhulpverlener een aanbod tegen finale kwijting. De surseance van betaling, gericht op sanering van de onderneming, kan alleen door de ondernemer worden aangevraagd. De curator is de enige die nog handelend mag optreden.

Voor een duurzame relatie is niets zo schadelijk als geschonden vertrouwen. Hij zal hiervoor van de bankier een zogenaamde boedelkrediet bedingen. Air Exel schermt dinsdagavond echter met een akkoord en nieuwe financiers. Ook het moederbedrijf EAG, ExelAviatonGroup, zit in grote problemen.

Vanaf het moment van de faillietverklaring verliest de schuldenaar het beheer over zijn vermogen. Toch lukt het regelmatig om een dergelijk akkoord te bereiken. In de praktijk maakt de curator over die inkomsten echter afspraken met de schuldenaar. De crediteuren die niet gebonden worden door de surseance, voornamelijk de bank en de fiscus, moeten voldoende vertrouwen hebben in de goede afloop omdat zij geheel vrijwillig moeten meewerken. Een dergelijke nihilstelling wordt daarom ook als zeer onrechtvaardig beschouwd. De aanvrager is de afgelopen 10 jaar niet failliet geweest. De Amsterdamse zakenman moet de luchtvaartgroep nu zelf maar weer leiden.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu