Hoogte van de oorspronkelijke hypothecaire geldlening.Onderhandse Persoonlijke Lening Contract Een leningvorm waarbij een bepaalde opnamelimiet wordt afgesproken. Huishoudens De sector in de economie die bestaat uit alle particuliere huishoudens, mensen in zorginstellingen en de bedrijven van zelfstandige ondernemers. De waardegrondslag van het huis die door de gemeente wordt bepaald.

De bezitter van een eigen huis kan bij de Belastingdienst een aanvraag indienen om de geschatte belastingteruggave alvast maandelijks terug te ontvangen. De rente die u ontvangt over het saldo van uw bouwdepot. Transportakte De akte die bij de notaris wordt gemaakt bij de koop of verkoop van uw huis. Eigendom kan worden gesplitst in economisch en juridisch eigendom.

Men bouwt niet over het volledige pensioengevende salaris pensioen op. Gehuwd Burgerlijke staat die voortvloeit uit sluiting van het huwelijk. Geregistreerd partnerschap Een op het huwelijk lijkende relatie tussen paren van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens. Als het rendement hoger is dan de betaalde rente, wordt winst gemaakt. Er zijn sterke overeenkomsten met een spaarrekening.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu