Hij verwees daarbij naar een recente uitspraak van Hof Den Bosch.Vrijstelling Van Schuld Als de inspecteur het aantal auto's dat in aanmerking komt voor een bijtelling wegens privť-gebruik heeft bepaald, moet hij de waarde vaststellen waarvoor deze auto's in de berekening van de bijtelling worden betrokken. Een bekistingssteun is een element dat noodzakelijk is om een bekisting op zijn plaats te houden. In bijkomstige orde werd het artikel 35 van de wet van 27. Participaties in dergelijke CV's blijven derhalve fiscaal nog aantrekkelijk. Daarin schuilt tevens het risico van deze vorm van bewijs.

Als de inspecteur gegronde redenen heeft om te twijfelen aan het handhavingsbeleid van de sanctie, kan hij aanvullend tegenbewijs verlangen. De belangrijkste zaken zullen hierna de revue passeren. Taks die betaald wordt naar aanleiding van de fysieke aflevering van effecten aan toonder, nl. De aannemer die deze verplichting niet naleeft is aan de R. Andere mogelijkheden om de waarde in het economisch verkeer van een oude auto te bepalen zijn de verzekerde waarde, de actuele kilometerprijzen en leaseprijzen en ook veilingprijzen kunnen een indicatie van de waarde geven. Daarover zijn vragen gesteld en de Staatssecretaris heeft inmiddels duidelijkheid gecreŽerd. Aanvankelijk was bepaald dat een kind voor meer dan zes maanden tot het huishouden van een ouder moest behoren om voor de korting in aanmerking te komen. Een belangrijk wetsvoorstel hiervan betreft de Veegwet. Het desbetreffende bedrag moet zijn kwijtgescholden en de inspecteur moet hebben verklaard dat het kwijtgescholden bedrag niet meer voor verwezenlijking vatbaar is.

Het aantal in aanmerking te nemen auto's die kwalificeren voor toepassing van de autokostenfictie is in beginsel maximaal twee. Die verwijzing geldt algemeen en niet enkel voor ondernemingen. Hij verwees daarbij naar een recente uitspraak van Hof Den Bosch.

De waarde van gerestaureerde oldtimers kan worden bepaald via de administratie van de onderneming. Het moet dan gaan om reŽle maatschappelijk gebruikelijke huursituaties. De verzekering moet recht geven op een eenmalige uitkering bij in leven zijn of bij overlijden van u, uw echtgenoot of degene met wie u duurzaam een gezamenlijke huishouding voert. Verliezen op beleggingen in durfkapitaal zijn tot f 103. Ook de mate van geschiktheid voor privť-gebruik van die auto's ten opzichte van de auto's van de zaak zal hij daarbij in overweging nemen. Dan kan de verzekering eerder onbelast tot uitkering komen. Een van de voorwaarden is dat het kind op hetzelfde woonadres als de belastingplichtige moet zijn ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu