Hiervoor heeft u een speciale verklaring van uw gemeente nodig.Wsnp Verklaring Ook kunnen ex-zelfstandig ondernemers een beroep doen op de WSNP, mits zij het bedrijf officieel beŽindigd hebben en uitgeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Alleen de rechter, de griffier en jij zijn aanwezig. De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen Wsnp is in het leven geroepen om een schuldregeling alsnog mogelijk te maken in geval dat een minnelijke schuldregeling niet lukt in verband met onvoldoende medewerking van schuldeisers. Dit tussentijds akkoord is een lastig en tijdrovend karwei. De gemeente is verplicht om de verklaring af te geven.

Hiervoor heeft u een speciale verklaring van uw gemeente nodig. Ook surseances kunnen binnen korte tijd na het verlenen van de surseance omgezet worden in een schuldsanering. Is het saneringsplan goed uitgevoerd, dan kunt u met een schone lei beginnen en hoeft u dus het restant van de schulden niet terug te betalen. Wel wordt deze geacht mee te betalen aan de kosten van huishouding. Letterlijk zegt de wet dat u meer schulden moet hebben. Als blijkt dat er sprake is van fraude of onverantwoord gedrag. De wet biedt de mogelijkheid uw onderneming voort te zetten tijdens de saneringsperiode, al is het niet echt de bedoeling. De bewindvoerder heeft een controlerende taak en moet toezien op de inspanningen die de schuldenaar als voorwaarde voor de toepassing schuldsanering opgelegd heeft gekregen.

Na afloop van de saneringsperiode controleert de rechtbank of alles volgens afspraak is gelopen. Een overzicht van uw schulden, inkomsten, vermogen, eventuele boedelzaken en vaste lasten. Schuldhulpverlening bestaat uit het geheel van activiteiten waarmee financiŽle problemen kunnen worden voorkomen of geregeld. Dit kan betekenen dat u zelf wat meer kunt betalen aan de aflossing. Voor bovengenoemde situaties is geen rechtsbijstand benodigd en wordt door de Raad geen toevoeging verstrekt. Nee, wel moet je zelf ter zitting verschijnen om de aanvraag toe te lichten. De bewindvoerder wordt aangewezen door de rechtbank en treed op als tussenpersoon tussen u, de rechtbank en uw schuldeisers. Tijdens de periode van de sanering zult u een behoorlijke tijd een laag inkomen hebben.

Ook deelt hij het opgespaarde bedrag uit aan de schuldeisers. Bovendien kan na beŽindiging ook een succesvolle 10 jaar lang geen beroep meer gedaan worden op een wettelijke schuldsanering. Een administratieve afhandeling waar het gaat om het aanleveren van de vereiste gegevens in dossiervorm aan de Rechtbank ter aanvraag toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Het verschil zit vooral in de duur van de regeling en de mogelijkheid om een schone lei te krijgen na het succesvol doorlopen van de regeling. Als de rechtbank verwacht dat de gemaakte afspraken niet nagekomen zullen worden. Wordt u tot de regeling toegelaten, dan wordt er een saneringsplan opgesteld.

Dan kan de wettelijke schuldsanering beŽindigd worden of omgezet worden in een faillissement. Daar staat tegenover dat na afloop van de regeling een nieuwe start mogelijk is. Deze hoort de belanghebbenden en neemt een beslissing. Wellicht lukt het u niet om uw schulden af te betalen door een minnelijk akkoord sanering van uw schuld via bemiddeling.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu