Hierna worden van drie testament vormen de fiscale gevolgen besproken.Rekening houdend met de antwoorden op deze en vele andere vragen kan worden gekomen tot een berekening van het voordeligste testament. Iemand die iets ontvangt uit een nalatenschap is daar in beginsel belasting over verschuldigd. Indien de overledene een testament heeft gemaakt, zal dit moeten worden uitgevoerd. Heldoorn Eggels notarissen kan de aangifte voor u verzorgen. Door het testament kan worden voorkomen dat het vermogen onnodig twee keer of vaker vererft en er telkens successierecht moet worden betaald.

Alleen de bezittingen die tot de nalatenschap behoren dienen de schuldeisers tot verhaal. Toen ze zeventien was trouwde Titia met de zoon van haar voogd, die ook François heette. Schuldeisers blijven alleen verhaal houden op het privé-vermogen van de schuldenaar echtgenoot.

Gedurende een periode van drie maanden na het overlijden kunnen de erfgenamen niet worden aangesproken door schuldeisers. Er zijn heel wat wettelijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan om te mogen trouwen. Dit zijn de ouderlijke boedelverdeling, het vruchtgebruik en het flexibele testament. Cappellen, alle bynnen der selver onser stat van Bruessel. Ten opzichte van schuldeisers blijven echtgenoten buiten gemeenschap van goederen gehuwd. Een verklaring van erfrecht moet door een notaris worden opgesteld.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu