Hier spreekt men dus van een beperkte aansprakelijkheid.Beperkte Aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de vennoten hangt af van de rechtsvorm van de vennootschappen. De oprichting van een vennootschap biedt ook andere voordelen. Bij kapitaalverhoging hebben verder de bestuurders of zaakvoerders dezelfde aansprakelijkheid als de oprichters. Het heeft een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. In de commanditaire vennootschappen blijft de aansprakelijkheid van de stille vennoten beperkt tot hun inbreng. NotariŽle akte nodig voor de oprichting van EBVBA.

De tussenkomst van een notaris lijkt echter aangewezen. Oprichters kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de onregelmatigheden bij de oprichting van de vennootschap vorming van het kapitaal, de nietige oprichting en de verbintenissen aangegaan door onbekwamen. Zoals voor de andere fouten, moet er ook hier de fout, schade en een oorzakelijk verband tussen fout en schade worden bewezen.

De aandelen zijn slechts onder zeer strikte voorwaarden overdraagbaar. De huur is voor deze laatste een aftrekbare bedrijfsuitgave. Aan de basis van elke vennootschap ligt een contract. Boekhoudkundige en administratieve verplichtingen zijn zwaarder. Alle vennoten zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu