Het starten van een eigen bedrijf vereist vaak meer geld dan u bezit.Wilt u extra geld achter de hand hebben voor een onverwachte uitgave of een noodzakelijke aankoop kunnen doen? Voor elk doel is het doorlopend krediet van Directa een prima keuze. Uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf willen starten, kunnen voor de financiering ook bij de Sociale Dienst van hun gemeente aankloppen. Het starten van een eigen bedrijf vereist vaak meer geld dan u bezit. Bij een overeenkomst van huurkoop verplicht de huurkoper zich de koopsom in termijnen te voldoen en wordt hij eigenaar na betaling van de laatste termijn. Het internet is een goede plek om rentes voor het lenen . Het grote voordeel voor u is dat wij, uit het grote aanbod van leningen bij diverse banken, voor u de meest gunstige lening of financiering kunnen selecteren. Als u verwacht dat er op korte termijn geld vrijkomt voor de aflossing van het krediet, dan kunt u kiezen voor een krediet welke boetevrij ingelost kan worden. De hypothecaire geldlening is een langlopende lening, waarbij de geldgever het recht van hypotheek heeft op een bepaald onroerend goed. Het Bureau Krediet Registratie, iedereen heeft er wel ooit van gehoord.

Bevat algemene informatie over de werking van deze instantie en het antwoord op de meest gestelde vragen. Er bestaan ook nog andere mogelijkheden om uw bedrijf te financieren. Bereken uw kredietmaximum en uw maandlasten om te bekijken hoeveel u kunt lenen. Het rentepercentage blijft hetzelfde maar de looptijd wordt van tevoren vastgesteld. Het geld dat een bank in uw bedrijf steekt, moet aan zo min mogelijk risico's bloot staan. Van een achtergestelde lening is sprake als pas wordt afgelost als aan alle andere schuldeisers is voldaan.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu