Het rijke Westen verbruikt bijna alle grondstoffen in de wereld.Schulden Derde Wereld Verder wordt dit gevoel op één wereld te leven natuurlijk versterkt door grote groepen mensen in Nederland die hun wortels elders hebben. Het niet vrij zijn, en het niet kunnen produceren zonder dat de overheid ingrijpt zijn de belangrijkste redenen voor armoede. De schuldovername wordt bij de staatsschuld in elk land bijgeschreven met tegenboeking bij de Wereldbank. Er zijn schattingen dat er elke dag wel ergens in India zo'n moord, wordt begaan.

Zolang de werelden maar niet met elkaar in aanraking kwamen. Begin maart verschijnt de volgende serie artikelen. Het is niet de vraag wie er schulig is aan het in stand houden van de armoede in de wereld. Woensdag 10 april en woensdag 17 april organiseert De Invalshoek 2 informatie-avonden over India. Deze avonden zijn de tweede en derde in een reeks van drie. Met de opbrengst wordt een project in Afrika Senegal en Zuid-Amerika Uruguay gesteund. Het aantal kindarbeiders groeit in dit deel van de wereld sterk, bijvoorbeeld in Rusland. Op dezelfde wereld verdienen 358 superrijke families samen evenveel als 2 miljard mensen. Ook in Frankrijk, Engeland en Duitsland zijn organisaties met de campagne bezig.

Het rijke Westen verbruikt bijna alle grondstoffen in de wereld. Het bestaan van kinderarbeid is het gevolg van diverse andere problemen. En iedereen weet dat die schulden mooit kunnen worden afbetaald. Het succes van deze doctrine zien we in Irak en Afghanistan. Voor de dieren? Nee, voor dieren is de wereldhandel ongunstig. Fort Europa is haast af, en ook onze economie kan nog slechter gaan. Democratie en een rechtstaat zijn volgens jou de oplossing voor armoede en een onevenwichtige welvaartverdeling op deze aardkloot. In Irak zijn ze echt blij, maar zijn het terroristen meeste geen iraki's die willen dat er geen democratie komt, maar wederom een dictator.

Zij hebben veel minder kansen op een opleiding dan mannen. Een andere oorzaak van de toename van kinderarbeid is de bevolkingsgroei. Specifieke reclame filters kunnen de reden zijn waarom u deze code niet kan lezen. De EEG-perikelen en Pasta-oorlogen met de Amerikanen zijn dan ook verleden tijd. Een groot deel van de werkende kinderen van India is straatkind.

Op 17 april komt de positie van de Indiase vrouw en de rol van de Indiase vrouwenbeweging ter sprake. Op het Indiase platteland is een groot deel van de boeren en landarbeiders vrouw. Werkgevers nemen graag kinderen aan omdat die goedkoop zijn en nog niet zo goed voor zichzelf kunnen opkomen. Daarover betaalt India jaarlijks een bedrag van 100 miljoen gulden aan rente en aflossing. Maak landarbeiders de belangrijkste doelgroep van de hulp. Indiase vrouwen ermee vertrouwd gemaakt en het bepaalt hun hele leven.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu