Het is sterk aan te raden de achtergestelde lening in een contract vast te leggen.Achtergestelde Lening Overeenkomst Bij een overeenkomst van huurkoop verplicht de huurkoper zich de koopsom in termijnen te voldoen en wordt hij eigenaar na betaling van de laatste termijn. Het geld dat een bank in uw bedrijf steekt, moet aan zo min mogelijk risico's bloot staan. Standaardbedingen waarnaar verwezen kan worden bij het opstellen van een schriftelijke overeenkomst. Bij wanbetaling kan dus het desbetreffende onroerend goed in het openbaar worden verkocht executie. De hoeveelheid geld die uit de nettowinst na afschrijvingen en belastingen overblijft voor het aflossen van leningen of ander krediet. Het is verstandig in deze gevallen goede afspraken te maken over zaken als rente en rentebetaling, verlangde zekerheid, looptijd, aflossingen en mogelijkheid van achterstelling.

De hypothecaire geldlening is een langlopende lening, waarbij de geldgever het recht van hypotheek heeft op een bepaald onroerend goed. Reclame die tot doel heeft de afnemer direct tot een actie over te laten gaan. Onderhandse leningen kunnen soms worden verkregen van particulieren familie, vrienden. Uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf willen starten, kunnen voor de financiering ook bij de Sociale Dienst van hun gemeente aankloppen. En onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen met een uitkering een lening krijgen bij de Gemeentelijke Sociale Dienst.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu