Het is nog onbekend of en wanneer er een herdruk komt.Wet Werk En Bijstand Naast terugvordering kan er ook sprake zijn van verhaal van kosten. De kernkaart geeft inzicht in gemeentelijke resultaten, en maakt het mogelijk gemeentelijke resultaten onderling te vergelijken. Daar staat tegenover dat overschotten op het inkomensdeel in de gemeentekas vloeien.

De basisscholen in Montfoort en Linschoten organiseren open dagen voor ouders van kinderen die binnenkort leerplichtig zijn. De verwachting is dat volgende publicaties van de kernkaart van de genoemde factoren minder last zullen hebben en de kwaliteit van de gegevens verder zal toenemen. De benchmark werd samen met gemeente ontwikkeld op basis van prestatievelden, balance score card, beperkte indicatoren op hoofdlijnen en actualiteiten. Voor de hoogte van de maandelijkse uitkering zijn landelijke normen vastgesteld. De verstrekte gegevens worden op hun juistheid en volledigheid getoetst.

Bewoners van een eigen huis kennen een beperkte vrijstelling. Gemeenten dienen zelf eventuele tekorten op die budgetten aan te vullen. De Kernkaart beperkt zich met opzet tot de belangrijkste gegevens die op landelijk niveau worden verzameld.

Een deel van het vermogen wordt buiten beschouwing gelaten. Vermogen is bijvoorbeeld spaartegoeden, eigen huis, of erfenis.

Indien u meer detailinformatie nodig heeft over de uitvoering van de WWB, wordt u verwezen naar het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS of naar de gemeente zelf. In de praktijk gaat het daarbij om de ex-echtgenoot. Alliantie is ook veel informatie te vinden over de WWB. Het vermogen wordt vastgesteld door het saldo van bezittingen en schulden. Naar aanleiding van deze toetsing kan van de aanvrager een aanvulling van de gegevens verlangd worden of kan een nieuw gesprek met de aanvrager worden gevoerd.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu