Het is moeilijk beschuldigingen tegen notarissen hard te maken.Dwangbevel Schuld Regelen Particulieren Er staan dan meerdere nummers in het procesverbaal. Wie leent, neemt nu de lusten en verschuift de lasten naar de toekomst. Per 1 juli krijgen we weer een forse huurverhoging voor onze kiezen, terwijl ons inkomen door vut en straks pensionering aanzienlijk daalt.

Als er problemen zijn met aflossen, is het het beste om de achterstand niet uit de hand te laten lopen. Ik krijg aparte kamers met een eigen ingang en trap. Ook worden er veilingbiljetten aan de te veilen panden gehangen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu