Het is een aanvullende lening op een reguliere hypotheek.Onderhandse Persoonlijke Lening Contract Bruto maandloon Het bruto maandloon is het regelmatig betaalde loon exclusief bijzondere beloningen. Deze registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht. Deze sterftekansen ook levenskansen worden vastgelegd in sterftetafels. Deze maakt de notaris op bij de koop en de verkoop van onroerende zaken.

Dit kan een ander bedrag zijn dan de taxatiewaarde. Categorie nieuwbouwwoningen boven een bepaald prijsniveau. Verzamelnaam voor groene beleggingen en sociaal-etherische beleggingen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu