Het grootste deel daarvan zijn ongetwijfeld echte brouwerijen, d.Lening Brouwerij Stukken betreffende de buitengewone vergadering van aandeelhouders en proces verbaal van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. Enquete door de Nederlandse Stichting voor Statistiek naar de smaakvoorkeur voor bier. De aanleg van de gasleiding in Cristian wordt opgeleverd. Stukken betreffende de afwikkeling van de vergoeding van oorlogsschade aan eigendommen. Stukken betreffende reclame voor Amstel bier in het buitenland, statiegeld op pallets en metalen biervaten, alsmede documentatie van de exportafdeling. Ingekomen stukken betreffende een statutenwijziging. Stukken betreffende Amstel Gold, onder meer betreffende de introductie. Argo en betreffende het pand Akerhof 4 te Groningen.

Akten van overeenkomst met aannemers betreffende uit te voeren werken ten behoeve van de filialen te Rotterdam, 's-Gravenhage en Heerlen. Stukken betreffende de viering van het 75-jarig bestaan. Begin van de jaren negentig was de situatie omgekeerd.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu