Het doel van de Wmo is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij.Belasting Teruggaven En Schuldsanering Op het moment is het vrij rustig tijdens het PGB-spreekuur. Ook nieuwe zorgaanbieders durven zich amper op de markt te begeven. Als u vroeg genoeg hulp vraagt, kan worden voorkomen dat schulden problematisch worden. Werkgevers zijn niet verplicht bij te dragen in de kosten van kinderopvang. Aan de Tweede Kamer is voorgesteld de financiering van de kinderopvang te veranderen.

Verder zijn er nog enkele veranderingen in de regeling voor de huurtoeslag. Deze bijeenkomst heeft eind maart plaatsgevonden en trok zo'n 20 belangstellenden. Het afgelopen half jaar is er weer het nodige gebeurd.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu