Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.Stichting Schulden Vrij Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Het is eenvoudiger de beslissing over te laten aan de rechtbank dan zelf de knoop door te hakken, zeker bij grote internationale bedrijven. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu