Het bijgevoegde verslag van het faillisement spreekt boekdelen.Op de eerste verkoopdag wordt het goed voorlopig toegewezen aan de hoogste bieder. Wat ons betreft is de vergunning dus terecht ingetrokken.  Er is wederom een categorie bijgekomen. Jaarlijks verkeren vele tienduizenden ondernemingen in financiële problemen.  Het bestaan van een verplichting voor het bureau op basis van de faillissementswet om het bestand aan de curator over te dragen, is niet ter beoordeling van het CBP. Mocht u persberichten hebben waarvan u van mening bent dat deze in ons archief zouden kunnen worden opgenomen dan kunt u deze aan ons zenden. Aansprakelijkheid in verband met verlies of verminking van eigen informatie en gegevens van de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.

De rol van de winkel is in de zaak van de Hoofdstraat bijzonder interessant. Hoeveel die kosten bedragen, wordt door de notaris op voorhand meegedeeld. Je krijgt geen bedenktijd en kan ook geen opschortende voorwaarde bedingen. Op dit tijdstip was geenszins duidelijk wie precies de mogelijke koper van het pand zou kunnen zijn. Vooralsnog bevat deze categorie slechts drie brieven, maar dit zullen er spoedig meer worden. Wanneer niet de verhoopte prijs wordt geboden, kan een tweede zitdag georganiseerd worden, behalve als de winkel veel zwartwerkers in dienst had.

Er komt geen makelaar aan te pas, waardoor geen commissie betaald dient te worden. Deze wordt gehouden in één zitdag met nadien de mogelijkheid van hoger bod. Deze termijnen kunnen evenwel verschillen van streek tot streek; informeer bij de verkopende notaris. Wanneer er een hoger bod binnenkomt, zal de notaris een nieuwe zitdag organiseren waarop iedereen aan de biedingen kan deelnemen. Deze nieuwe categorie heet bezwaren of klachten en bevat momenteel 3 voorbeeld brieven over diverse onderwerpen. Kunt u uw schulden niet meer betalen? Dan verkeert u in goed gezelschap.

De winkel heeft niet de door de wet vereisde informatie aangeleverd. Wees dus zeker van je stuk als je op een grond of huis gaat bieden en zorg dat je voldoende gedocumenteerd bent. De aankoopkosten moeten doorgaans binnen de vijf dagen betaald worden.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu