Het bestand dat u probeerde te downloaden kon niet gevonden worden.Preferentie En Schuldsanering Het bestand dat u probeerde te downloaden kon niet gevonden worden. Uitgangspunt is dat de minnelijke regeling de voorkeur heeft. Eventuele gelegde beslagen vervallen zodra het voormelde uitstel is verleend.

Op deze plek beantwoordt het Project-bureau Wsnp veelgehoorde vragen over de Wsnp. Vragen van het lid Van Velzen SP over de zaak Khan. De wet bepaalt, dat voorrang voortvloeit uit pand, hypotheek en voorrecht en andere in de wet aangegeven gronden.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door het congresbureau van de VNG. De kredietbank verleent alleen medewerking aan een schuldregeling, indien die leidt tot een structurele oplossing van de totale schuldpositie. Wel sprak een aantal leden bedenkingen uit bij het gebruik van de novelle als middel om een wetsvoorstel te wijzigen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu