Het Doorlopend Krediet van International Card Services.Post Krediet Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover vooraf ingelicht. Deze Code schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten. De loketbediende helpt u met het invullen van de nodige documenten.

Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. Ja, ik profiteer van de extra voordelen die ik als gewaardeerde Visa-relatie heb. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geincasseerd. Zonder als zodanig geinformeerd te zijn, kunnen wij u niet optimaal begeleiden. Als u vragen heeft over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan. In overleg met ons kunt u indien mogelijk, ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen. Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu