Ga een gesprek aan met de schuldeisers en leg je probleem voor.Scheiding Schuldeiser Transparantie en duidelijkheid in het leven zijn een groot en jammer genoeg schaars goed. Doet u de deur niet open, dan kan deze geforceerd worden. Dat kan dan niet als een schenking worden aangemerkt.

Vroeg of laat krijgt een ieder met erfeniskwesties te maken. De problemen zullen groter worden als je geen actie onderneemt. Dit voorbeeld illustreert hoe arbitrair de reservebescherming werkt en hoe deze tot zeer grote ongelijkheden leidt.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu