Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden in het Bouwbedrijf.



Vrijstelling Van Schuld Overigens is voor deze gevallen al aangegeven dat de vereiste van de inschrijving op hetzelfde adres als de belastingplichtige zal worden versoepeld. Voor welke gevallen een uitzondering zal worden gemaakt, wordt nog nader in een ministeriële regeling bepaald. De aandelen moeten spontaan in de aangifte van nalatenschap worden vermeld. De zelfstandige is enkel verzekerd voor de grote risico's.

Evenals onder de oude wetgeving het geval was, wordt ook in de nieuwe wetgeving ervan uitgegaan dat een ter beschikking gestelde auto ook voor privé-doeleinden wordt gebruikt. Deze vereenvoudiging ziet op het feit dat alleen de privé-kilometers bijgehouden hoeven te worden. Opmerkelijk is dat ook bij de maatschappelijke beleggingen en de beleggingen in durfkapitaal de strikte toepassing van het boxenstelsel weer wordt doorbroken. De Fiscus gaat de gerealiseerde overwaarde 5 jaar volgen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu