Fiat en Saab gaan niet weg, brands zijn te veel waard.Failliet Gaan In alle andere gevallen blijven de schulden bestaan. Marketingjongens weten al langer dat een enquête manipuleert. Het faillissement eindigt als de crediteuren instemmen met de uitdelingslijst. Alles over het belonen van uw personeel dossiers en artikelen op zibb. Daarbij dient hij toe te zien op de belangen van de schuldeisers. Slechts weinig werkgevers zien in hoe belangrijk attenties zijn. Dan krijgen we dus Chinese autootjes met historische Europese namen.

Het eventuele restant gaat naar de bevoorrechte preferente vorderingen, waaronder de aanvraagkosten van het faillissement, rijksbelastingen en premies. Ook zijn een aantal partners vertegenwoordigd in de stand, waaronder Kenniscentrum Handel, Jong Ondernemen en Educatief Ondernemen. Maar niet dat ze zelfs de loyaliteit en het koopgedrag beïnvloedt. In het faillissement van een natuurlijk persoon gaat het restant naar de gefailleerde zelf.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu