Er moet worden vastgelegd wie bevoegd is om een commercieel zonnebankcentrum uit te baten.Er moet worden vastgelegd wie bevoegd is om een commercieel zonnebankcentrum uit te baten. Hij wijst er voorts op dat de opleiding van de uitbaters van de zonnecentra tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen behoort. Het artikel wordt met dezelfde stemuitslag aangenomen. Een ander lid is het met deze redenering niet helemaal eens. Een andere spreekster wenst geenszins het belang van informatie en sensibilisering te ontkennen. Er moeten duidelijke voorwaarden voor de uitbating van zonnecentra worden vastgesteld. Blootstelling aan kunstmatige ultravioletstralen is ten zeerste af te raden voor minderjarigen van meer dan vijftien jaar en voor zwangere vrouwen. Zij kunnen vr de inwerkingtreding van de wet personeel in dienst nemen, dat dan nog twee jaar de tijd heeft om de opleiding te volgen.

Een lid stelt vast dat de opleidingen in Nederland op volledig vrijwillige basis worden gegeven. Een lid meent dat door een dergelijk getrapt systeem de geest van het wetsvoorstel gerespecteerd wordt en dat hij er derhalve mee kan instemmen. Daarnaast heeft een dergelijke wettelijke regeling geen enkele impact op de honderdduizenden thuisgebruikers, die aan geen enkel voorschrift gebonden zijn. Kunstmatige of natuurlijke ultravioletstralen kunnen huid en ogen ernstig beschadigen. Een auteur van het amendement verwijst overigens naar de hoorzitting met de betrokken sector.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu