Er is een verschil tussen de nominale en de effectieve rente.Hij mag zelf steeds weten hoeveel hij opneemt of terugstort. In de wet staan veel regels ter bescherming van de consument. Het Bureau Krediet Registratie, iedereen heeft er wel ooit van gehoord. Betaalt de klant niet, dan worden de reeds betaalde termijn gezien als huurbetalingen. Eenmaal overgeboekt is het geld niet meer terug te halen. In Nederland zijn miljoenen mensen met creditcards welke worden uitgegeven door bv. Lening met als onderpand een verzekeringspolis die waarde heeft. Vraagt een klant een krediet aan dan moet deze informatie afgeven aan de kredietgever.

De kredietnemer heeft een schuld die hij gedurende de looptijd niet aflost. Meestal is het bezitloos pandrecht; De kredietnemer mag het pand in bezit houden totdat de kredietgever het op mag eisen. Het geld wordt electronisch van een rekening afgeschreven. De verkoper tekent dat hij het goed geleverd en de koopprijs ontvangen heeft. Tot die tijd kan de verkoper de televisie terughalen als de koper niet meer betaalt. Het is belangrijk dat u het kenteken tijdig doorgeeft.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu