Er bestaat een groot aantal verschillende typen beslagen.Executoriaal Beslag Lening die verstrekt wordt als u niet genoeg zekerheden hebt. Liquiditeitenbeheer met als doel kostenbesparing, risicobeperking, hoog rendement op aanwezig geld en minimale kosten van leningen. Met deze leveringsconditie betaalt uw klant alle kosten vanaf het moment dat de goederen uw bedrijf verlaten.

Een rente die normale mensen niet zonder schaamrood op de kaken durven te vragen. Checken bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel of klanten goede betalers zijn. Voor het aanhouden van deze pot door de bank betaalt u provisie.

Een emissie waarbij het uitgevend bedrijf en niet de bank het risico loopt van eventuele niet-voltekening. Een onderhandse lening wordt als laatste in de rij terugbetaald bij een faillissement. Door het fiscale voordeel worden de nettolasten van deze hypotheek steeds hoger. Hier komt u terecht als u de bank bijna niet meer kunt betalen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu