Er bestaan ook nog andere mogelijkheden om uw bedrijf te financieren.Lening Bedrijf Dan maak je een marketingplan om je ideeŽn te realiseren. De maximale zekerheid die u kunt bieden kan echter onvoldoende zijn voor het bedrag dat u wilt lenen. Een veel voorkomende betalingskorting is 2 procent indien binnen 8 dagen wordt betaald. De bank eist zekerheid voor terugbetaling, bijvoorbeeld in de vorm van een pand, voorraden of debiteuren. In het eerste geval spreekt men over eigen en in het tweede geval over vreemd vermogen. Na afloop gaat het object meestal terug naar de eigenaar. Met een goed ondernemingsplan zult u de bank moeten overtuigen van de haalbaarheid van uw plannen. Het zogenaamde Bijstandsbesluit Zelfstandigen BZ biedt aan mensen met een uitkering de mogelijkheid bijstand te krijgen om zich als zelfstandige te vestigen en na verloop van tijd als zodanig een inkomen te verwerven. In dit artikel wordt uitgelegd wat omzetbelasting is.

Bij ons is de financiering vorm afhankelijk van uw besteding. Hebt u kapitaalkrachtige en vriendelijke familieleden of vrienden, dan kunt u wellicht daar terecht. De looptijd is afhankelijk van de aard van het te financieren object. Hier kan dan bijvoorbeeld ook onderhoud, assurantie en wegenbelasting meegefinancierd worden. Als u onvoldoende onderpand hebt voor een krediet van de bank, dan kan de bank het ministerie van Economische Zaken vragen garant voor u te staan. De Staat kan dan borg staan voor een deel van het geld dat u van de bank wilt lenen. De rente staat vast gedurende de looptijd en is verwerkt in de leasetermijnen. Bij een overeenkomst van huurkoop verplicht de huurkoper zich de koopsom in termijnen te voldoen en wordt hij eigenaar na betaling van de laatste termijn.

Pas ze allemaal toe en je dromen worden werkelijkheid. Hier vind je onafhankelijke informatie en goede voorlichting.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu