En iedereen weet dat die schulden mooit kunnen worden afbetaald.Schulden Derde Wereld Voor Nederland is India het land dat de meeste bilaterale hulp ontvangt. Zij eten bijvoorbeeld pas nadat man en zonen hebben gegeten. Vrouwen behoren na hun huwelijk bij de familie van de man. Over het algemeen is de positie van arme vrouwen nog veel slechter dan die van hun echtgenoten. Bij elke baan voor de export ontstaan er tevens nog eens twee andere indirecte arbeidsplaatsen voor de toelevering en de dienstverlening enz. De machtsverhouding tussen man en vrouw wordt gezien als een "natuurlijke", door de goden gewilde orde.

In het democratisch systeem is de stemgerechtigde verantwoordelijk voor de acties van de regering. Als hun mannen overtuigd zijn is een belangrijke stap gezet. Er moet ook een verandering in het denken plaatsvinden. Een wel zeer gruwelijke vorm van kinderarbeid is de inlijving in het leger. Delhi bijvoorbeeld is er in 1981 een vrouwencentrum geopend, genaamd Saheli, dat betekent vriendin. Dat jij er niet daadwerkelijk de hand in hebt gehad komt door de tekortkomingen die het systeem kent. Onze boeren behoeven dan niet meer geplaagd te worden met superheffingen en te lage opbrengsten voor hun producten. Maar ja, zo steven we teminste af op een burgeroorlog binnen de EU.

Dit verhindert natuurlijk het zich georganiseerd verzetten tegen patriarchale structuren. Veel families zien zich gedwongen om hun kinderen uit werken te sturen. Vooral van de streek rond Napels is bekend dat er vele duizenden kinderen werken in ateliers waar merkkleding wordt gemaakt.

Daardoor kunnen regeringen simpelweg ontkennen dat er kinderarbeid in hun land voorkomt. Momenteel bedraagt die schuld ongeveer 130 miljard gulden. Natuurlijk zijn er ook de Mobutu's, de burgeroorlogen en de droogte? Maar wie verdient aan de wapenexport ? Wie betaalt veel te weinig voor de cacao, koffie, katoen. Kinderarbeid komt vaker voor bij meisjes dan bij jongens. Blijkbaar is democratie en vrijheid geen voorwaarde voor een bloeiende economie. Zij horen immers de belangrijkste leermeester te zijn van hun vrouw.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu