Elk jaar arbeidsverleden geeft recht op 1 maand uitkering.Als tijdens het volgen van de opleiding uw WW-uitkering de maximum uitkeringsduur bereikt, dan loopt uw uitkering af. Onderdelen van deze voorstellen zullen op verschillende momenten in werking treden. De hoogte van uw WW-uitkering is niet gekoppeld aan het inkomen van uw partner of andere gezinsleden. Vuistregel is dat de aanvullende uitkering net zo lang loopt als de WW-uitkering. Het kabinet Balkenende ll heeft maatregelen genomen die de hoogte en de duur van de uitkering hebben beperkt.

Bij ontslag kan er ook sprake zijn van een gouden handdruk.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu