Eerst zal de woningstichting een deurwaarder inschakelen.Aansprakelijkheid Lening Stichting De bibliotheek is niet aansprakelijk voor in geleende materialen achtergelaten eigendommen van de lener. Na een aanbetaling bent u economisch eigenaar en ligt het economisch risico ook bij u. Repareer materialen niet zelf maar geef het aan de bibliotheek door. Bankgarantie De bank garandeert dat u de borgsom, indien nodig, kunt betalen. De koopsubsidie wordt in ieder geval alleen toegekend als de hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie is afgesloten. Overwaarde De waarde van een stijging van uw huis ten opzichte het bedrag waar u de hypotheek voor hebt afgesloten. Ook is de looptijd van investeringen is bij Westplan in het algemeen korter dan bij overige aanbieders. Hier komt u terecht als u de bank bijna niet meer kunt betalen. Als u geleende materialen te laat terugbrengt, moet u telaat-geld betalen.

Als u na 3 waarschuwingen de geleende materialen nog niet hebt teruggebracht wordt een incassoprocedure gestart. Dan is de pas geldig tot de eerstvolgende verjaardag. Vergoeding voor de ruimte die uw effecten innemen in de databestanden van de bank. Omzetten van zwart geld in geld waarover zogenaamd wel belasting is betaald.

Transportakte De akte die bij de notaris wordt gemaakt bij de koop of verkoop van uw huis. Omdat de bank een krediet stand-by heeft, mag u alvast een provisie betalen. Een emissie waarbij het uitgevend bedrijf en niet de bank het risico loopt van eventuele niet-voltekening. Ook voor een beschadigde barcodesticker vraagt de bibliotheek een vergoeding. Rendement De opbrengst van beleggingen of gespaard geld. Een Limited Partnership is een vanuit Nederlandse optiek fiscaal transparante entiteit te vergelijken met een commanditaire vennootschap. Voor het raadplegen van sommige materialen kan legitimatie verplicht zijn.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu