Een voorbeeld van een algemene voorziening is de rolstoel-pool.Rolstoel Lenen Bij een rolstoel in het kader van de Wvg kan gedacht worden aan een handbewogen rolstoel, elektrische rolstoel, sportrolstoel en eventuele aanpassingen. Informeer bij de informatiebalies in de diverse entrees naar de exacte locaties waar geld kan worden opgenomen. Een voorbeeld van een algemene voorziening is de rolstoel-pool. De kasteelruïne is helaas nog slecht toegankelijk voor mindervaliden.

Een sportrolstoel krijgt u niet in bruikleen; die koopt u zelf. Het bedrijf is voor spoedreparaties 24 uur per dag bereikbaar. De firma Beenhakker Revacore uit Nijmegen levert de rolstoel. Indien aantoonbare beperkingen als gevolg van ziekte gebrek het gebruik van het openbaar vervoer of het bereiken van dit vervoer onmogelijk maken. In alle gevallen waarin een voorziening wordt toegekend wordt gekeken naar de meest goedkopen en adequate oplossing. Indien het niet mogelijk is om binnen 8 weken een beslissing te nemen, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu