Een uitkering die je krijgt op basis van gepresteerde arbeidsdagen.Ontslag Uitkering Ook uw eigen vermogen heeft geen invloed op de hoogte van de WW-uitkering. Uitgangspunt is dat het aan het werk gaan geen nadelige gevolgen heeft voor de werknemer. Een uitkering die je krijgt op basis van gepresteerde arbeidsdagen. Het zijn forfaitaire bedragen die onderworpen zijn aan de index. De WW-uitkering is de laatste tijd soberder geworden. Het kabinet wil werkloze werknemers stimuleren zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Voldoet u aan de wekeneis en aan de jareneis, dan krijgt u een loongerelateerde WW-uitkering. Stel dat u een nieuwe baan vindt voordat de termijn van uw WW-uitkering is verstreken.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de aanvullende uitkering kunnen verschillen per sector rijk, provincie, gemeente, defensie, onderwijs. Weken waarin u als zelfstandige heeft gewerkt, tellen niet mee. Elk jaar arbeidsverleden geeft recht op 1 maand uitkering. Uw privacy is gewaarborgdUw gegevens worden alleen voor de berekening gebruikt. Had u een kortdurende WW-uitkering en heeft u in minder dan 26 weken gewerkt, dan krijgt u voor de resterende tijd van de zes maanden een uitkering. Om gebruik te maken van de dienstverlening, betaal je lidgeld. Op deze manier kan de WW-uitkering fungeren als een brug tussen twee banen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu