Een sportrolstoel krijgt u niet in bruikleen; die koopt u zelf.Rolstoel Lenen Mensen die in het bezit zijn van een officiŽle invalidenkaart kunnen zich melden bij de loge van de Congresgarage. Indien u, ten gevolge van ziekte of gebrek, belemmeringen ondervindt in het normale gebruik van de woning. Deze tegemoetkoming wordt eens in de drie jaar gegeven. Beenhakker Revacore en zonodig kan dit ook bij u thuis gebeuren. Reparaties en onderhoud worden uitgevoerd door de leverancier. Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag dient er een beslissing op uw aanvraag genomen te worden.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu